OPGELET! KMO-portefeuille wordt beperkt!

Steun vanuit kmo-portefeuille weldra beperkt in percentage en maximaal bedrag!
 
Een kleine onderneming kon voor opleiding en advies voor 40% steun krijgen via de kmo-portefeuille voor maximaal € 10.000 steun per jaar. Een middelgrote onderneming kon voor 30% steun krijgen tot maximaal € 15.000 per jaar.
 
Maar vanaf 1 december 2019 wordt de kmo-portefeuille bijgestuurd. Vanaf dat moment kan een kleine onderneming nog maar 30% steun krijgen en een middelgrote onderneming nog slechts 20% steun.
 
En vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar € 7.500. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven hun subsidiesteun nu zo snel mogelijk aanvragen voor opleidingen die reeds werden ingepland, ook voor 2020.
 
Meer info bij Agentschap Innoveren & Ondernemen of bij de confederatie op https://www.confederatiebouwlimburg.be/