Schoolopleiding bouwkraanmachinist

Voor de leerlingen van 6 Ruwbouw in het Provinciaal Instituut Lommel (Provil) staat maandag 20 november 2017 een introductieles kraanmachinist gepland, op de locatie van de school zelf. Het is belangrijk om de laatstejaarsstudenten meer concrete beroepsopleidingen te bieden om ze klaar te stomen voor een carrière in de bouwsector. En daar komt De Ceuster & Co, eveneens uit Lommel, in the picture. Als verlengde van hun roadshows, ter presentatie van de nieuwe supermobiele DB20 Stradale, wordt er met deze kraan naar de scholen gereden om er een opleiding bouwkraanmachinist te geven.

De dag zal starten met het theoretische luik waar alle do’s, don’ts, wetten en regels worden uitgelegd door een professionele lesgever van De Ceuster & Co. Na de middag zal dan de supermobiele Stradale gemonteerd worden en zal de praktische opleiding volgen. De studenten kunnen dan zelf met een heuse bouwkraan werken en dat gebeurt allemaal ter plaatse op de school. Zo kunnen we een ‘wettelijk gedegen’ beroepsopleiding bieden zonder veel logistieke issues en overhead kosten.

Deze opleiding kadert ook in het project ‘STEM-building’, een unieke bouwconstructie en tevens een unieke samenwerking tussen de arbeidswereld en het secundair en hoger onderwijs. Deze innovatieve bouwconstructie wordt door en voor leerlingen gebouwd in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld. Ze kan ook dienen als studieobject voor het uitwisselen van kennis tussen verschillende partners.
“Het is de bedoeling van deze opleiding in een vorm te gieten voor de ganse Limburgse provincie en hopelijk ook daarbuiten”, zegt Davy De Ceuster, CEO van De Ceuster & Co. “We gaan in overleg met de provincie en de scholengemeenschap om dit mee op te nemen in het lessenpakket van de laatstejaars bouwstudenten.”

Door de opleiding kunnen de studenten beter en vooral veiliger aan de slag en zijn ze van de start nog waardevoller voor hun nieuwe werkgever. Daarnaast is het een meerwaarde voor De Ceuster & Co, die momenteel zo’n 120 huurkranen in portefeuille heeft over gans Vlaanderen. “Doordat de mensen die met onze bouwkranen werken beter opgeleid zijn, zullen er minder dingen mislopen bij het gebruik ervan. En dat maakt het verschil in ons departement service en onderhoud”, weet Davy De Ceuster. “Tenslotte in het goed voor de professionaliteit van de sector zelf, zeker in tijden van detachering en buitenlandse werkkrachten.” Het is een win-win concept over de ganse lijn.
De studenten zijn alvast zelf ook zeer enthousiast en verwachten veel van deze dag. De gedeputeerde van de provincie tracht aanwezig zijn, ze gaan ’s avonds allemaal met een initiatie getuigschrift basisopleiding bouwkraanmachinist naar huis en er wordt een presentatiefilmpje opgenomen, dat later zal gebruikt worden ter promotie van het concept.